Kemijski i Farmaceutski Sektor

Ispiranje, regulacija tlaka i striping

Ispiranje je radnja s kojom koristeći se transportnim fluidom uklanjaju razne vrste sastojaka ili zagađivača iz cjevovoda, uređaja ili pogonskih dijelova. Fluidi koje SOL nudi su uglavnom tehnički inertni plinovi, kao na primjer dušik, argon i ponekad ugljični dioksid: primjena tehnologije ispiranja i osobito vrste plina, pritiska i radnog protoka te način na koji je plin za ispiranje distribuiran po pogonu predloženi su u ovisnosti od potreba svakog pojedinog kupca, a sve temeljeno na znanju i iskustvu koje je SOL razvio tijekom godina.

Regulacija tlaka je tehnika koja se primjenjuje kao garancija da je tlak unutar aparata viši od tlaka u okolini čime se osigurava da fuidi iz okoline (na primjer zrak) ne mogu ući ili pak omogućava pomicanje prisutnih tvari jednostavnom uporabom tlaka. U ovoj tehnologiji koriste se dušik, argon i ponekad ugljični dioksid koji jamče sigurnost rada i odsutnost atmosferskog kisika koji bi mogao dovesti do propadanja zbog oksidacije nekih karakterističnih proizvoda kemijske i farmaceutske industrije zbog oksidacije.

Striping ili otplinjavanje se koristi za prijenos hlapljivijih ili manje topivih komponenata iz tekućeg u plinovito stanje s ciljem uklanjanja neželjenih sastojaka iz nekih proizvoda i za moguću ponovnu uporabu tekućine. Kisik se uz pomoć SOL tehnologije i uređaja može, na primjer, ukloniti iz tekućine upuhivanjem inertnog plina poput dušika i argona čime se izbjegava oksidacija.

SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas