Energetika i Zaštita Okoliša

pH kontrola i neutralizacija

Uporaba jakih mineralnih kiselina za kontrolu pH u pročišćenoj vodi dovodi do opasnosti mogućeg prekomjernog doziranja koje bi dovelo pH do vrlo niskih vrijednosti, ali i unijelo u vodu neželjene kemijske komponente (na primjer kloride). Tehnologija koju nudi SOL u tu svrhu koristi CO2 sa certifikatom i čistoćom za uporabu u prehrani usporedive s onima korištenim u gaziranim bezalkoholnim pićima, predstavlja valjanu i sve korišteniju alternativu.

Na primjer, koagulirajuće komponente koje se koriste u obradi pitke vode uz otklanjanje suspendiranih čvrstih tvari koji vodu čine mutnom mogu povećati pH vode do vrijednosti oko 9 – 10: da bi ovi kemijski proizvodi ispravno radili treba smanjiti ove vrijednosti do gotovo neutralnih. SOL daje rješenja prilagođena specifičnoj konfiguraciji kupčevog pogona, kontrolirajući pH sigurnim i automatiziranim sustavima.

Prednost uporabe CO2 je još očitija kada treba ukloniti aluminij iz vode. Taj metal je lako topiv u gotovo neutralnim vrijednostima pH pa je potrebno pažljivo nadzirati pH za njegovo uklanjanje: SOL-ova tehnologija za uporabu CO2 omogućuje lako postizanje pravih vrijednosti uz minimalne intervencije na pogonu.

Neutralizacija alkalnih otpadnih voda, na primjer vode koje sadrže sodu ili vapno, je potrebna kada tu vodu treba poslati u vodni kolektor ili u pogon za biološku obradu otpadnih voda. Tradicionalna uporaba mineralnih kiselina (H2SO4 i HCl) vodi do niza problema sve veće važnosti poput strogih ograničenja sadržaja sulfata i klorida u vodi (nastaju kao rezultat neutralizacije sumpornim ili klorovodičnim kiselinama), visokih troškova održavanja i osiguravanja pogona koji koriste mineralne kiseline, opasnosti od prekomjerne acidifikacije koja nastaje zbog nepravilnog doziranja: SOL-ova tehnologija za uporabu CO2 rješava te probleme. U stvari karbonati i bikarbonati koji rezultiraju uporabom ugljičnog dioksida ne zagađuju i nisu podložni ograničenjima ispusta. CO2 je inertan, nekorozivan i njegovo rukovanje ne predstavlja opasnost za operatera. Regulacija pH je jednostavna jer, čak i uz nepravilno doziranje, nema opasnosti od prekomjerne acidifikacije.

SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas