Kemijski i Farmaceutski Sektor

Uklanjanje emisije hlapljivih organskih spojeva i ponovno vraćanje otapala u uporabu

Kemijska i farmaceutska industrija u svojoj proizvodnji koriste otapala i hlapljive organske spojeve koji se mogu pronaći u zračnim ispustima: ograničavajući propisi o njihovom ispuštanju u okoliš te mogućnost njihove ponovne uporabe ako ih se može povratiti uz dovoljan stupanj čistoće doveli su do širenja RecSOLv tehnologije. Ona se temelji na uporabi frigoria iz tekućeg dušika i na njegovim karakteristikama inertnog plina. To je moderno rješenje problematike ispuštanja u zrak te zadovoljava i najstrože sigurnosne i ekološke zahtjeve.

Ovisno o vrsti i koncentraciji spoja kojeg treba ukloniti i ukupnog obujma otpadnih voda za obradu, RecSOLv se može koristiti kriogenim eliminatorima koji rade direktno s tekućim dušikom ili s aktivnim ugljičnim apsorberima koji akumuliraju supstancu koju treba ukloniti te koriste plinoviti dušik za striping i kanaliziranje.

Fleksibilnost RecSOLv postupka jamči rad pogona od najmanjih protoka do maksimalnog potencijala, ispravno rukovanje sustavom aspiracije i termostatima dizajniranim da odgovaraju različitim uvjetima rada te da stalnom regulacijom jamče ispravnu količinu toplinskog transfera. Na taj način je potrošnja dušika proporcionalna količini obrađenih ispusta.

SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas