Kemijski i Farmaceutski Sektor

Plinovi, tehnologije i usluge za kemijski i farmaceutski sektor

Pažnja prema karakteristikama, kvaliteti te potvrda korištenja proizvoda i aparata

Kemijski i farmaceutski sektor poklanjaju veliku pažnju karakteristikama, kvaliteti i potvrdi korištenja proizvoda i aparata te pouzdanosti ponuđenih usluga o kojima ovisi ishod dugog i skupog proizvodnog procesa, kao i kvaliteta i konkurentnost proizvoda. SOL stalno unaprjeđuje karakteristike proizvoda i usluga koje nudi ovome sektoru. Široki raspon plinova i mješavina, kontrolirani sastav potvrđene kvalitete, aparati za distribuciju i regulaciju protoka plinova ili za kriogene plinove, pouzdana logistika dostave i distribucije – sve su ovo karakteristike kojima se SOL svakodnevno posvećuje kako bi nudio usluge koje zadovoljavaju zahtjeve kupaca. To su nužni elementi na kojima SOL temelji promociju svojih proizvoda u ovom sektoru.

SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas