SOL za Zdravstveni sektor

Tehnologije i usluge za zdravstveni sektor

SOL razvija nekoliko usluga podrške za uporabu medicinskih plinova

Zdravstveni sustav 21. stoljeća ima rastuću potrebu za partnerima koji brzo i učinkovito mogu dati rješenja za stalno poboljšanje kvalitete i metoda u pružanju zdravstvene zaštite.

Kupac“ zdravstvenog sustava – pacijent – ima sve više izvora informacija o mogućnostima liječenja na temelju kojih ,ože prosuditi zdravstvenu uslugu. Pacijent može usporediti i izabrati gdje se želi liječiti. Ne samo da neće prihvatiti slabu kvalitetu liječenja ili bilo kojeg drugog aspekta strukture koju odabere, nego postaje sve zahtjevniji, zna procijeniti rezultate i sprovoditi svoja prava.

Nadalje, novi sanitarni i terapeutski protokoli zahtijevaju proizvode, usluge i uređaje koji prate rezultate znanstvenih i tehnoloških istraživanja kako bi osigurali maksimalnu performansu i najbolje rezultate liječenja.

Zdravstveni se sustav tako mora koncentrirati na svoju osnovnu djelatnost i nuditi vrlo kompliciran proizvod – zdravlje – vrlo posebnom kupcu – pacijentu – pritom povjeravajući one „ne-osnovne“ djelatnosti specijaliziranim partnerima koji mogu ponuditi vrlo visoku kvalitetu zahvaljujući svojoj kompetenciji na tom području, ali uvijek pridajući pažnju optimizaciji troškova.

Sve je to stvarnost sa SOL grupom koja zahvaljujući desetljećima iskustva u zdravstvenom sektoru te stalnim kontaktima sa svim profesionalcima iz sektora nudi privatnim i javnim strukturama skrbi svoj profesionalizam u sljedećim sektorima.