Sigurnost, okoliš i kvaliteta

Integrirani upravljački sustav kvalitete, sigurnosti i okoliša

SOL Grupa je razvila i usvojila integrirani upravljački sustav kvalitete, sigurnosti i okoliša kako bi osigurala pokrivenost svih svojih aktivnosti, a uklonila bespredmetno ponavljanje te naglasila sinergije.

Vodstvo poduzeća je za svako područje aktivnosti izdalo posebnu politiku koju je moguće konzultirati ili skinuti s web stranica Grupe.

 

Okoliš

Sve naše aktivnosti rukovode se našom posvećenošću održivom razvoju i trudu da se postignu maksimalni standardi ekološke učinkovitosti koji prelaze granice uobičajenog poštivanja zakona i propisa.

Svjesni smo da se dostupni resursi smanjuju pa nam je stoga cilj poboljšati energetsku učinkovitost i uporabu resursa gradeći pogone i općenito aktivnosti, istovremeno vodeći računa o utjecaju naših emisija na okoliš.

Pažnja prema ekološkoj održivosti nije ograničena na proizvodne aktivnosti, nego obuhvaća i razvoj proizvoda, aplikacija i usluga koje pomažu našim kupcima poboljšati svoju ekološku učinkovitost.

Zdravlje i sigurnost

Osnovna i neophodna vrijednost je za nas očuvanje zdravlja i sigurnosti ljudskih resursa. Temelji se na etičkom pogledu na rad koji rukovodi svakodnevnim aktivnostima u svakoj od tvrtki Grupe.

Postizanje cilja „Nula nesreća“ je cilj koji svaka od naših operativnih jedinica svake godine sebi postavlja te ga gotovo uvijek i dostignu zahvaljujući predanosti svih radnika. Analiza uzroka nesreća i poduzetih korektivnih mjera, zajedno sa stalnom obukom svih zaposlenika, su temeljni alati za prevenciju nesreća. Obraćanje pažnje na sigurnost obuhvaća i naše kupce kroz analizu rizika koja pokriva sve faze životnih ciklusa naših proizvoda i usluga: od dizajna do raspolaganja, preko proizvodnje, prodaje i uporabe.

Certificiranje

Verifikacija trećih strana i certifikati o sukladnosti s referentnim ISO regulativama potvrđuju valjanost integriranog upravljačkog sustava koji je usvojila SOL Grupa.

Broj certificiranih jedinica stalno raste.

Moguće je konzultirati i skinuti dobivene certifikate sa web stranice Grupe.

Certifiranje