Proizvodi i Usluge

Naši proizvodi i usluge za industriju

SOL-ovi proizvodi i usluge dizajnirani su da udovolje zahtjevima kupaca u industrijskom sektoru - tekući i komprimirani plinovi, ali i tehnološke usluge i dodatci te najbolja oprema za sigurnu uporabu plinova.

Proizvodi i usluge za zdravstveni sektor

Usluge orijentirane na medicinske plinove, razvijene za njihovu proizvodnju na lokaciji te kontrola kvalitete do primjene, uvijek kao potpuna i modularna usluga gdje svaki pojedinac i član osoblja može naći najbolje rješenje za svoje potrebe.