Obuka

Stalna obuka sastavni je dio kulture SOL grupe.

U cijeloj grupi se obuka događa na terenu, premješta se prema potrebi.

Mentor prati sve nove zaposlenike te mu je obveza pobrinuti se o njihovom uključenju u tvrtku koristeći najprikladnije metode i vremenski okvir potreban za svakog od njih.

Sve uprave svake godine organiziraju posebne tečajeve obuke koje drže instruktori iz institucije ili vanjski instruktori na način da se usko surađujući s rukovodstvom osoblja prave godišnji planovi.