Proizvodnja Metala

Plinovi, tehnologije i usluge u proizvodnji metala

Procesi, aparati, materijali, proizvodi i usluge u proizvodnji metala

Upotreba tehničkih plinova koje nudi SOL te upotreba inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga opisanih u ovom dijelu omogućuju kupcima optimizaciju svojih proizvodnih procesa, smanjujući, zahvaljujući uštedi energije, troškove rada i utjecaj na okoliš, povećavajući kvalitetu završnih proizvoda i uživajući u većoj sigurnosti rada. SOL dizajnira i proizvodi procese, aparate, materijale, proizvode i usluge u proizvodnji metala koji mogu zadovoljiti zahtjeve tržišta.

SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas