Plinovi za posebne namjene

Plinovi za posebne namjene

Osnove svojeg znanja i iskustva SOL crpi iz istraživanja , dijeli svoje razvojne ciljeve i metode potrebne za formulaciju novih proizvoda i osmišljavanje vrlo učinkovitih usluga.

Naši čisti i plinovi za posebne namjene proizvode se uz uporabu najboljih dostupnih tehnika kako bi se beskompromisno jamčila njihova nužna kvaliteta i pouzdanost.

Naša ponuda nije ograničena na opskrbu plinovima nego se proširuje i na usluge, pogone, opremu i aparate kojima omogućujemo svojim kupcima rad na siguran i učinkovit način.

Sektori primjene

Istraživački centri i sveučilišta

Njihov općeniti interes su plinovi nositelji visokog stupnja čistoće za plinsku kromatografiju, kalibraciju instrumenata i plinovitih sastojaka koji se koriste kao prethodnici u kemijskoj sintezi.

Kemijska i petrokemijska industrija

Plinovi nositelji, kalibracijski plinovi i kalibracijske smjese za instrumente koji se koriste u procesnoj kontroli i kontroli atmosferskih emisija plinova.

Bolničke strukture

Čisti proizvodi i smjese za laboratorijsku analizu i podrška dijagnostičkim postupcima.

Visokotehnološki sektor

Za automobilsku, elektronsku i industriju obnovljive energije doprinos tehničkih plinova je temelj inovacija u proizvodnom procesu.

Farmaceutska industrija

Kvalitetni farmaceutski plinovi i kontroliran proizvodni lanac; usluge validacije procesa i pogona.

Nadzor okoliša

Pinovi i višekomponentne smjese za kontrolu emisije plinova.

Plinovi

U pogonima „Gas puri“ SOL proizvodi:

Monokomponentne plinove

Plinovi čistoće do 99.9999%

Standardne plinske mješavine

Plinske mješavine unaprijed određenih sastojaka, dostupnih na zalihama i popraćenih potvrdom o usklađenosti.

Posebne smjese

Slične su standardnim smjesama, ali im sastav nije unaprijed određen-rade se po narudžbi.

Potvrđene smjese

Smjese koje nemaju unaprijed određen sastav, a popraćene su potvrdom o pripremi.

Plinske mješavine visoke preciznosti

To je vrh SOL-ovih proizvodnih linija.

Svaka se boca zasebno analizira te je sadržaj u koncentracijama te analitičkim granicama punjenja preciznijih od drugih vrsta mješavina.

Usluge

Sol nudi prilagođena rješenja za aktivnosti povezane s uporabom plinova:

  • Savjetodavne usluge, dizajn i konstrukciju pogona za skladištenje i distribuciju plinova

  • Opskrba laboratorija generatorima za on-site proizvodnju plinova

  • Inženjerska podrška za optimizaciju postojećeg ili novog pogona

  • Usluga punjenja tekućeg dušika, argona i helija

  • Upravljanje uslugama (TGM). To je najpotpunija usluga kojoj je cilj kupcima osigurati jedno sučelje za aktivnosti povezane s potrošnjom tehničkih, čistih i plinova osobitih svojstava:

  • Povezivanje boca s distribucijskim stanicama i rukovanje bocama

  • Nadzor potrošnje i nadopuna rezervi

  • Upravljanje redovitim i izvanrednim održavanjem

  • Kontakt servis te 24-satna intervencija

SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas