Održivost

Održivost

Naš održivi razvojni model

Održivi razvojni model SOL grupe želi stvoriti ekonomski rast smanjujući utjecaj svojih aktivnosti na okoliš te čuvajući zdravlje i sigurnost svojih zaposlenika, istovremeno jamčeći razvoj.

Svjesni smo da se očekivanja dionika moraju usuglasiti s očekivanjima onih koji su povezani s tvrtkom budući da i oni imaju legitimne interese.

Prevladavajući model koji je usvojen kako bi se osiguralo da se postignu ciljevi održivosti temelji se na sustavu korporativnog upravljanja, unutarnje kontrole te integriranog upravljačkog sustava za kvalitetu, sigurnost i okoliš.

Svake godine SOL Grupa objavljuje izvještaj održivosti kojeg je moguće pronaći i skinuti na web stranicama Grupe.