Uvjeti

Jedini cilj ove web stranice je dati opće informacije o SOL Grupi i uslugama koje ova tvrtka nudi te će biti poduzete sve potrebne mjere da informacije koje ovdje budu objavljene, u vrijeme kada budu uključene u web stranicu, budu ažurirane te što je moguće točnije i potpunije. SOL Grupa ne jamči da su informacije objavljene na web stranici ili do kojih se može doći preko web stranice točne i iscrpne te zadržava pravo mijenjati ili dodavati sadržaj objavljenim dokumentima i/ili programima uključenima u samu stranicu, a bez prethodnih obavijesti.

SOL Grupa odbija svaku odgovornost vezanu za pogreške, nedostatke i propuste koji se odnose na informacije dostupne na web stranici ili se do njih može doći preko same web stranice te općenito za štetu, bilo izravnu ili posljedičnu, koja bi mogla proizići iz nemogućnosti pristupa web stranici, korištenja informacija objavljenih na web stranici ili dostupnih na stranici, greške u software-u, kontaminacije koja nastaje pristupom web stranici, zbog spajanja na stranicu ili skidanja materijala s nje.

Prava intelektualnog vlasništva svih dokumenata sadržanih na web stranici i svih elemenata koji tvore stranicu ekskluzivno pripadaju SOL grupi koja ne jamči licence ili prava osim onih koji se tiču konzultiranja web stranice. Osobito su u posjedu SOL Grupe marka i ostala prava intelektualnog vlasništva navedenih na web stranici ili su ih treće strane dale SOL Grupi na korištenje.

Sol Grupa nikako nije odgovorna za sadržaj i funkcioniranje drugih web stranica kojima se može pristupiti preko ove web stranice. Postojanje hiperlinka ne podrazumijeva odobrenje ili prihvaćanje odgovornosti od strane SOL Grupe budući da su te web stranice neovisne od SOL Grupe koja ih ne može kontrolirati.

Informacije objavljene na ovoj web stranicu su čisto informativnog i savjetodavnog karaktera i ne podrazumijevaju profesionalni odnos s korisnikom i/ili posjetiocima web stranice; ne može ih se smatrati konzultacijama i ne podrazumijevaju profesionalni odnos s kupcem. Stoga se od korisnika izričito traži da izbjegava poduzimanje koraka temeljenih na informacijama iz ove web stranice.

Ako postoje, područja stranice pod naslovom „Komentari“ dostupna su korisnicima interneta kako bi omogućili njihovu međusobnu interakciju. Ilegalno je koristiti ih za postavljanje sadržaja koji bi mogli kršiti prava trećih strana ili su na bilo koji način ilegalni ili nelegitimni. Postavljanje sadržaja u ta područja podrazumijeva da su korisnici pročitali i da se u potpunosti slažu s ovim Uvjetima. SOL Grupa ni na koji način nije odgovorna za materijal postavljen u ovim dijelovima budući da nad njima nema nikakvu kontrolu. U slučaju da korisnik uoči nelegalno ponašanje, molimo da ga prijavi na info@vivisol.it.

U slučaju spora koji bi proizišao iz pristupa ili korištenja web stranice ili skidanja i korištenja poslanog materijala, ili iz nekog drugog slučaja između korisnika i vlasnika web stranice ili nekog drugog subjekta koji je surađivao, surađuje ili će surađivati u stvaranju i održavanju web stranice, korisnik prihvaća nadležnost države Italije te primjenu zakona koji budu postojali u Italiji u vrijeme spora, neovisno o mjestu boravka korisnika ili lokaciji registriranog ureda. Sud u Milanu imat će ekskluzivnu nadležnost nad sporovima.

Sve usluge će izravno dati, proizvesti ili uređivati SOL Grupa ili neki drugi subjekt s kojim je SOL Grupa sklopila ugovor.

Pretplata na bilten podrazumijeva da je korisnik pročitao i da se u potpunosti slaže s ovim Uvjetima, uključujući i politiku privatnosti. U slučaju da ne postoji ni jedna pretplata neće se pružiti usluga objavljivanja biltena. Politike privatnosti trećih strana koje daju usluge mogu se pročitati na njihovim relevantnim web stranicama.