Energetika i Zaštita Okoliša

Denitrifikacija otpadnih voda - NAD

Prisutnost visokih razina sastavnica dušika u otpadnim vodama, viših od onih potrebnih za uravnoteženo napajanje aktiviranog taloga u odnosu na količinu BOD koje je potrebno pročistiti, a nalazi se u otpadnim vodama različitih industrijskih aktivnosti, traži specifičnu obradu i pogone posvećene njihovom smanjenju. Uporaba NAD tehnologija koje koriste pravovremeno uvođenje čistog kisika pomoću Ecojeta® omogućuje rad na problemu i u mnogim slučajevima rješavanje problema uz ograničene investicije i koristeći postojeće strukture pogona za pročišćavanje.

Dovoljna količina kisika otopljenog u oksidacijskoj sekciji pogona za pročišćavanje tako da bakterije mogu denitrificirati otopljene sastavnice dušika jamčena je velikom fleksibilnošću i brzinom otapanja Ecojeta®. Uvjeti za denitrifikaciju i uklanjanje tih komponenti u obliku dušika postižu se pravovremenim uvođenjem kisika. Protokoli i uporabne metode NAD-a definirane su tehnološkom uslugom SOL-a na temelju specifične studije i potrebnih ispitivanja na terenu.

SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas