Energetika i Zaštita Okoliša

Dezinfekcija

Uporaba ozona proizvedenog iz čistog kisika u dezinfekciji pitke i primarne vode ili otpadnih voda je tehnologija koju se može koristiti kao alternativa uporabi kemikalija koje imaju veći utjecaj na okoliš kao što su tvari koje sadrže klor ili druge kiseline poput peroctene kiseline: ozon se u vodi brzo raspada na dijelove i proizvodi aktivni kisik koji izvodi dezinfekciju te, ponovnim spajanjem i stvaranjem molekularnog kisika, ne ostavlja nikakvih ostataka u vodi koja je podvrgnuta obradi. Ozon se proizvodi u posebnim pogonima za ozonizaciju koji koriste kontrolirana električna pražnjenja za proizvodnju ove kemikalije iz kisika. SOL predlaže uporabu čistog kisika jer on smanjuje troškove investicije i rada te povećava učinkovitost i fleksibilnost proizvodnje. Zahvaljujući iskustvu i znanju stečenom tijekom godina te razvoju primjena, SOL svojim kupcima nudi vodeće aparate i uporabnu tehnologiju za proizvodnju ozona, pilot pogone za izučavanja najboljeg rješenja na lokaciji, inženjering te tehničku i tehnološku pomoć u definiranju procesa i pogona prikladnih za specifične potrebe.

SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas