Energetika i Zaštita Okoliša

Napredni oksidacijski procesi - AOP

Oksidirajuće osobine ozona koje stimuliraju biološku purifikaciju čistoga kisika i imaju visoku moć hlađenja, zajedno s kemijskom inercijom tekućeg dušika, temelji su moderne tehnologije ekološkog oporavka koje SOL nudi s ciljem kontrole emisija i oporavak kontaminiranih područja.

U pročišćavanju podzemnih voda, osobito u tehnologiji Pump ˛& Treat, korištenje ozona proizvedenog iz čistog kisika omogućava oksidaciju nekoliko kemikalija sadržanih u vodi nakon kontaminacije, poput fenola, dugolančanih ugljikovodičnih komponenti i bio nerazgradivog otpada.

U bio odzračivanju, uporaba čistog kisika ili zraka obogaćenog čistim kisikom može znatno ubrzati kinetiku bioloških oksidacijskih reakcija, time skraćujući vrijeme potrebno za oporavak područja koje je u pitanju.

Podzemne vode koje sadrže određene vrste zagađivača, osobito hlapljive kemikalije (npr. kloridna otapala) mogu se podvrgnuti strippingu pomoću zraka kako bi se smanjila količina zagađivača u vodi, premještajući ih u zrak. Nadalje su te vode podvrgnute kriogenom procesu eliminacije s tekućim dušikom kako bi se zagađivači kondenzirali i kako bi ih se lakše uklonilo i poslalo u posebne pogone za pročišćavanje.

Korištenje tehnologija koje nudi SOL ne samo da omogućuje učinkovitu obradu emisija ili obnovu pročišćenih lokacija, nego i jamči znatnu fleksibilnost u odabiru pravog vremena i metodama upravljanja aktivnostima. Time se postižu isti rezultati uz bolju kontrolu i smanjenje vremena pročišćavanja.

SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas