Hrana i Piće

Pogoni i materijali za distribuciju i regulaciju plinova certificiranih za uporabu u prehrani

Preko tvrtki iz Grupe SOL proizvodi i nudi tvrtkama koje se bave hranom dijelove pogona certificiranih za distribuciju, regulaciju i kontrolu prehrambenih plinova: uz ISO 9001, ti su dijelovi dobili certifikat EU regulative 1935/2004 (materijal u kontaktu s prehrambenim proizvodima).

Plinovi koje dostavlja SOL i koji se, na primjer, koriste u tehnologiji pakiranja ili karbonizaciji pića smatraju se prehrambenim aditivima ili hranom prema trenutnoj regulativi te dobivaju certifikat hrane koja, prema SOL-u, udovoljava zahtjevima za dostavu kupcima u posebnim spremnicima, ali ju se dalje prenosi preko traka s ventilima, umanjivača tlaka i miksera koji dolaze u dodir s prehrambenim plinovima i ne smiju kompromitirati njihovu bezopasnost i kvalitetu: ovi faktori moraju biti osigurani prehrambenim tvrtkama koje će snositi odgovornost za svoju proizvodnju.

Sastavnice Ali SOL-ovog pogona koji nudi SOL imaju certifikat sukladnosti s prehrambenim proizvodima što uključuje i njihove prijenosne trake pa kupci mogu biti sigurni da kvaliteta plina ostaje nepromijenjena do trenutka uporabe te ne može biti izvor zaraze hrane.

Taj certifikat kupci mogu pridružiti HACCP-ovom priručniku te pokazati svojim daljnjim kupcima kao jamstvo visoke kvalitete i sigurnosti hrane.

SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas