Proizvodnja Metala

Oksidacijsko izgaranje i obogaćenje kisikom

Uporaba tehničkog kisika u izgaranju je proširena u mnogim industrijskim procesima te za poticanje izgaranja nudi nenadmašive prednosti pred uporabom zraka.

Procesi izgaranja koji koriste kisik umjesto zraka (oksidacijsko izgaranje) eliminiraju dušik iz zraka (koji ne igra nikakvu ulogu u oksidacijskoj reakciji goriva) te povećavaju temperaturu plamena, što omogućuje:

  • Smanjenje specifične potrošnje energije pa tako i troškove goriva

  • Poboljšanje prijenosa topline i postizanje veće potpune učinkovitosti

  • Povećanje produktivnosti i fleksibilnosti proizvodnog pogona

  • Smanjenje količine proizvedenih ispušnih plinova i povezanih troškova pogona

  • Smanjenje ispuštanja neizgorenog goriva i dušikovih oksida (NOx)

Uporaba kisika kao djelomične zamjene zraka za izgaranje (obogaćenje), fleksibilna tehnologija koja može biti prilagođena postojećim sustavima ubrizgavanjem kisika direktno u cijevi sa zrakom kako bi se osiguralo prikladna mješavina u protoku uzročnika gorenja, omogućuje postizanje sličnih poboljšanja iako s nižim vrijednostima od onih postignutih oksidacijskim izgaranjem.

SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas