Kemijski i Farmaceutski Sektor

Inertizacija i atmosfera od zaštitnog plina

SOL-ova tehnologija, proizvodi i usluge za inertizaciju se temelje na višegodišnjem iskustvu ubrizgavanja inertnih plinova u pogone ili jedan njihov dio kako bi se unutra postigla potrebna koncentracija, osobito u odnosu na ostatke jedne ili više vrsta kemikalija.

Radnja koja je konceptualno analogna inertizaciji je atmosfera od zaštitnog plina, ali se od nje razlikuje zato što zahtjeva trajan, ali skroman protok inertnog plina s relativno malim nadtlakom. Govorimo o zaštiti od plinova onda kada pogon ili jedan njihegov dio u kojem se odvija određena radnja sadrži proizvode u tekućem ili čvrstom obliku, naravno uz inertne plinove, dok se inertizacija obično odnosi na radnju koja se vrši nakon pražnjenja prisutnih tekućih, krutih ili plinovitih proizvoda.

Inertizacija se može izvesti na temelju karakteristika pogona i dostupnih radnih mogućnosti uz stalan ili isprekidan protok inertnog plina: uz InerSOL tehnologiju, uz isti obujam kojeg treba inertizirati i isti sadržaj inertnog plina, moguće je optimizirati procesno vrijeme i potrošnju dušika. U kontinuiranim proizvodnim ciklusima, jednom kada je izvedena inicijalna inertizacija, u sustavu treba održavati prikladan pritisak inertnog plina koristeći poseban sustav kontrole te uređaje koji omogućavaju istjecanje plina u fazi punjenja spremnika i ubrizgavanje u fazi povlačenja.

Dušik je najprikladniji inertni plin zbog svojih osobitih karakteristika:

  • Visoka kemijska inertnost

  • Niska električna i toplinska provodljivost

  • Vrlo niska temperatura kondenzacije

U ovoj primjeni mogu se koristiti plemeniti plinovi, osobito argon, koji ima veću kemijsku inertnost čak i na visokim temperaturama.

SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas