Kemijski i Farmaceutski Sektor

Polimeri

SOL-ova usluga uključuje tehnološke primjene koristeći plinove potvrđene čistoće koji mogu zadovoljiti različite potrebe sektora. Da bi upotpunio svoju ponudu, SOL nudi potpunu liniju aparata i pogona za upravljanje i optimizaciju procesa.

Polimeri
SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas