Energetika i Zaštita Okoliša

Jedinice za nadzor emisija

SOL nudi redovnu i interventnu uslugu održavanja za pogone tehničkih plinova te analitičke instrumente koji se koriste u procesima analize okoliša, osobito u kontroli emisije ispušnih plinova iz petrokemijskih procesa. Uobičajeno održavanje izvodi se programom posjeta i intervencija koje se definiraju u suglasnosti s kupčevim tehničkim odjelom, izvještajima o učinjenim intervencijama uključujući podatke za svaku ugrađenu i/ili zamijenjenu komponentu. Njih se snima na posebni računalni softver te ih se može proučiti online.

Vanredne intervencije u upravljanju rješavaju se uz pomoć specijaliziranog osoblja na SOL-ovom besplatnom telefonu. SOL osobito nudi održavanje i kalibraciju analizatora kontrole emisije ispušnih plinova, čiste plinove za instrumente analize, mješavine za kalibraciju analizatora te potrebne materijale (adaptere, spojeve, filtere, on-site generatore, …).

SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas