Energetika i Zaštita Okoliša

Pogon za obradu čvrstog otpada

Zahvaljujući iskustvu stečenom u svezi razvoja raznih tehnoloških aplikacija za ovaj sektor, SOL može ponuditi inovativna i učinkovita rješenja te certificirane plinove i usluge dizajnirane da zadovolje potrebe kupaca.

Pogon za obradu čvrstog otpada
SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas