Energetika i Zaštita Okoliša

Piroliza i rasplinjavanje

Piroliza je toplinska obrada u odsutnosti kisika koja pretvara ugljikovodik u plinovito stanje (sintetički plin) i tekuće stanje (katran); u ovim uvjetima plinovito stanje ima znatnu kaloričku snagu pa ga se može koristiti kao gorivo, omogućavajući vrijedne nadoknade energije.

U pogonima za rasplinjavanje je parcijalna oksidacija ugljikovodika uvedena u sub stehiometrijskoj atmosferi pa proizvodi plinovitu fazu koju sačinjavaju proizvodi koji su tipični za te procese, poput ugljičnog monoksida i vodika. Ono što je potrebno za tu reakciju daje djelomično izgaranje ugljikovodika s procesnim kisikom.

Korištenje inertnog plina kao što je dušik u svrhu energijskog vektora za pirolizu te čistog kisika za uzrokovanje izgaranja kod rasplinjavanja, uz SOL tehnologije uporabe, omogućava detaljnu kontrolu procesa i učinkovit rad pogona.

SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas