Energetika i Zaštita Okoliša

Smanjenje emisije plinova - RecSOLv

Neke industrijske proizvodnje koriste otapala i hlapljive kemijske spojeve koji se mogu pronaći u ispustima zraka: ograničavajući propisi o emisiji tih spojeva u okoliš i mogućnost njihove ponovne uporabe u slučaju da ih se može ponovno dobiti uz dovoljni stupanj čistoće dovelo je do širenja RecSOLv tehnologije koja se temelji na uporabi frigoria sadržanih u tekućem dušiku i njegovih karakteristika kao inertnog plina. To je moderno rješenje u obradi ispusta zraka koje zadovoljava najstrože zahtjeve zaštite okoliša.

Ovisno o tipu i koncentraciji sastavnice koju je potrebno ukloniti te o ukupnom volumenu otpadnih voda koje treba pročistiti, RecSOLv se može koristiti s kriogenim eliminatorima koji direktno rade na tekući dušik ili s aktivnim ugljičnim apsorberima koji akumuliraju tvar koju treba ukloniti te koriste tekući dušik za striping i kanaliziranje.

Fleksibilnost RecSOLv procesa osigurava rad pogona u širokom rasponu, od najmanjih protoka otpada za obradu do maksimalnog potencijala, uz ispravno rukovanje sustava aspiracije i termostata koji su izrađeni tako da odgovaraju različitim uvjetima rada uz stalnu regulaciju kako bi se jamčila ispravna količina toplinskog prijenosa te kako bi potrošnja dušika bila proporcionalna količini obrađene emisije plinova.

SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas