Tečajevi obuke

Sigurna uporaba plinova

Čuvanje zdravlja i sigurnosti ljudskih resursa su temeljne i nužne vrijednosti koje SOL grupa njeguje pa iz tog razloga SOL promovira tečajeve obuke o sigurnoj uporabi plinova za svoje kupce. To su teoretski i praktični tečajevi, napravljeni po mjeri za potrebe i osobine kupaca, a temelje se na gotovo stoljetnom iskustvu u ovom sektoru.

Tečajevi zavarivanja

Tečajevi sigurnosti na radnome mjestu prema uredbi 81/2008

Referentni tekst za zdravlje i sigurnost radnika je europska direktiva 89/391/CEE od 13. lipnja 1989 koja sadrži minimalne zahtjeve za zdravlje i sigurnost koje su valjane po cijeloj Europi. U Italiji je uredba koja je implementirala direktivu 89/391/CEE od 13. lipnja 1989. poznata kao „Tekst o zdravlju i sigurnosti na radnome mjestu“ (TUSL).

Među odredbama TUSL-a nalazi se i obveza obučavanja i informiranja osoblja uključenog u aktivnosti.

Te informacije i obuka moraju najmanje pokrivati:

  • Opasnost i specifični rizici aktivnosti te mjere prevencije i zaštite, kao u dokumentu o evaluaciji rizika

  • Opasne karakteristike plinova i drugih kemijskih proizvoda korištenih u proizvodnim procesima, kao u sigurnosno tehničkim listovima

U ovim slučajevima se uvijek mora osigurati obuka:

  • Najam

  • Prijenos ili promjena obveza

  • Uvođenje nove opreme, tehnologija i opasnih tvari

  • Uvođenje novih pravila ili promjena postojećih

  • Ažuriranje evaluacije rizika

i u svim tim slučajevima ih treba periodički ponavljati.

SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas