Mobilni kontejneri

Mobilni kontejneri su po samoj svojoj definiciji referentna točka kada se govori o fleksibilnosti te su dostupni u širokom rasponu formata i tehnologija iz SOL-a što im omogućuje da zadovolje svaku potrebu.

Boce

Ovaj mobilni spremnik prikladan je za korisnike čija je potrošnja niska ili srednja. Idealan je kada se neka količina proizvoda želi imati na zalihi kako bi ju se koristilo s vremena na vrijeme, prema potrebama procesa. Kapacitet naših boca je od 0,5 L do 50 L, ovisno o tome za što ih se koristi. Boce koje SOL nudi svojim kupcima dobile su dopuštenje za pritisak do 300 bar kako bi se maksimizirao kapacitet i smanjio volumen i time smanjila frekvencija zamjena boca.

Baterije boca i horizontalne baterije

U primjenama sa srednje visokom potrošnjom plina SOL nudi baterije od šest, devet, 12 i 16 boca i horizontalne baterije do 90 boca.

Prikolica za boce

Kad je potrošnja vrlo visoka, a za plinove kojima je nemoguće kriogeno rukovati, poput vodika, ili za trenutne ili mobilne primjene kada kriogeni pogon nije izvedljiv, prikolica za boce predstavlja najprikladnije rješenje.

SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas