Devedeset godina iskustva u proizvodnji i distribuciji plinova kako bi naši kupci radili na lakši i sigurniji način. Plinovi iz zraka, naslaga ili dobiveni sintetetskim putem: koji god bio izvor, SOL može ponuditi plinove visoke kvalitete, uz stalnu i pouzdanu opskrbu, jamčeći kontrolu nečistoća do reda „dijela na milijardu“ (ppb).
SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas