Enermix Premium linija

Enermix Premium linija

Enermix je potpuna linija tehničkih plinova za najbolje rezultate u rezanju i varenju. PREMIUM LINIJA, vrhunski rang za najbolje performanse iz SOL-ovog istraživanja i razvoja, dvokomponentnih, trokomponentnih i četverokomponentnih smjesa posebno razvijenih za svaku posebnu primjenu.

Enermix AX

Zaštitna smjesa za ručno i automatizirano MAG varenje ugljikovog čelika ili onog niske razine legura, po mogućnosti na limovima srednje debljine.

Enermix M

Karakteristike:

- dobre performanse u pulsnom elektrolučnom zavarivanju

-velika brzina stvaranja naslaga

- odlična stabilnost luka

- odlična penetracija

- odlična estetika

- smanjenje plinova pri zavarivanju žicom s metalnom jezgrom.

Enermix H

Smjese za ručno ili automatizirano GTAW zavarivanje austenitnog nehrđajućeg čelika, nikla I legura temeljenih na niklu. Prikladan je I kao zaštitni plin u plazma zavarivanju I rezanju visokolegiranog nehrđajućeg čelika.

Karakteristike:

-dobra brzina zavarivanja

-dobra penetracija

-dobra estetika varne kuglice (smanjea oksidacija).

Enermix NH

Smjesa plinova za zaštitno varenje austenitnog nehrđajučeg čelika koji nije stabiliziran titanijem.

Enermix 3

Inertne smjese GTAW zavarivanja obojenih materijala i nelegiranog ili niskolegiranog ugljikovog čelika. Kod GMAW zavarivanja Smjese Enermix 3 koriste se za aluminijske, bakrene I niklovane legure. Također su preporučene kao plazma plinovi za zavarivanje aluminija, nikla I njihovih legura. Pogodno za elektrolučno lemljenje obloženog I neobloženog čelika.

Karakteristike:

-moguće ga je koristiti na tankim limovima

-visoka brzina zavarivanja

-dobra penetracija

- olakšava elektrolučnu proizvodnju

- smanjenje poroznosti i ozonskog učinka.

Sigurnosno tehnički listovi

SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas