Oprema i potrošni materijal u prehrambenim primjenama

Oprema i potrošni materijal u prehrambenim primjenama

SOL opskrbljuje kupce iz prehrambenog sektora opremom i materijalima koji su potvrđeni kao neškodljivi za hranu, a sve zahvaljujući kompetencijama stečenim tijekom rukovanja prehrambenim plinovima za vodeće talijanske i europske kompanije.

SOL kombinira proizvodnju materijala neškodljivih za zdravlje s vještinom dizajniranja i građenja cjevovoda za distribuciju prehrambenih plinova te ih certificira prema trenutnim regulativama pa kupci mogu biti sigurni da smiju plinove koristiti u proizvodnji i pakiranju hrane bez opasnosti za zdravlje potrošača.

Kada se prehrambeni plinovi koriste u kriogenom stanju (dušik i ugljični dioksid) za zamrzavanje ili hlađenje prehrambenih proizvoda, SOL svojim kupcima može ponuditi inovativna tehnološka rješenja koja omogućuju optimizaciju potrošnje energije, smanjenje troškova rada i poboljšanje kvalitete proizvoda. Među opremom koju SOL može ponuditi svojim kupcima za zadovoljavanje njihovih potreba za hlađenjem i zamrzavanjem (ormarići, tuneli, prekidači, itd.), tuneli za zamrzavanje kriogenim dušikom koje je patentirao SOL, a ispitalo neovisno tijelo, dobili su potvrdu najbolje opreme za zamrzavanje prehrambenih proizvoda među onima puštenima na tržište posljednjih godina.

SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas