Kemijski i Farmaceutski Sektor

Guma i plastika

Kvaliteta te ekonomska i ekološka održivost primjena, uporabnih tehnologija, usluga i plinova koju nudi SOL omogućavaju djelatnicima iz ovog sektora da učinkovito razvijaju svoje aktivnosti.

Guma i plastika
SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas