Nafta i Plin

Plinovi, tehnologije i usluge za sektor nafte i plina

Široki raspon plinova, opreme, tehnologije i namjenskih primjena

Djelatnicima iz sektora nafte i plina SOL nudi široki raspon plinova, opreme, tehnologija i posebnih primjena kako bi zadovoljio potrebe sektora za pouzdanošću i sigurnošću. Za vađenje, rafiniranje ili prijenos naftovodom, tehnički i čisti plinovi koje SOL nudi igraju važnu ulogu u garantiranju sigurnih uvjeta rada, učinkovitih procesa i kontrole okoliša. Usluge inertizacije, brzog hlađenja i sušenja, opskrba plinova i aparata za održavanje, specijalistička podrška u dizajniranju procesa uporabe plinova te dostupnost generatora tehničkih plinova na licu mjesta čine SOL-ovu ponudu za ovaj sektor.

SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas