Proizvodnja Metala

Istiskivanje aluminija

Ponuda SOL-a uključuje tehnološke primjene koje koriste plinove certificirane čistoće koji mogu zadovoljiti različite potrebe ovog sektora. Kako bi upotpunio svoje usluge, SOL može ponuditi i kompletnu liniju aparata i pogona za upravljanje i optimizaciju raznih procesa.

Istiskivanje aluminija
SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas