Metalna Proizvodnja

Nerazorne kontrole - SolControl

Nerazorna ispitivanja su sve traženije metode koje potvrđuju kvalitetu i performansu različitih metalnih dijelova nakon što su proizvedeni. SOL daje usluge i tehnologije nerazornih kontrola te izdavanje relevantnih certifikata usklađenih s pravnim i regulatornim zahtjevima te zahtjevima dizajnera i korisnika.

Nerazorne kontrole se koriste u različitim industrijskim sektorima i u različitim fazama životnog vijeka dijelova, počevši od ispitivanja za prihvat sirovina (odljevci, ekstruzije, kovine) do implementacije procesa pretvorbe (zavarivanje, mehaničke operacije, tretiranje površina) i do faze rada za vrjednovanje stanja korozije, erozije, habanja, početnih lomova i termalnih oštećenja.

Metode koje se općenito koriste su: ultrazvučno ispitivanje, ispitivanje magnetskih čestica i prodora tekućina, radiografsko i udaljeno vizualno ispitivanje, ispitivanje vrtložnih struja, termografsko ispitivanje i ispitivanje curenja.

SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas