Metalna Proizvodnja

Oblaganje

Povećanje kvalitete metalne površine može se postići dajući površinskom sloju određena svojstva koja su različita od onih materijala ispod njega. Moguće je postići takav rezultat nizom procesa: uporaba tehnika toplinskog taloženja i taloga s niskim pritiskom nudi potpunu lepezu kombinacija materijala i debljina prevlaka.

Na primjer, premazivanje uz pomoć toplinskih procesa (prskanje plazme, HVOF, prskanje plamenom, prskanje žičanim lukom, hladno prskanje, lasersko oblaganje, elektrolučno oblaganje) pogodno je za oblaganje metalnih i keramičkih materijala debljine od 1 mm do 100 µm, dok niskotlačno oblaganje (PVD, CVD, prskanje i njegov daljnji razvoj) koristi u parnoj fazi kombinaciju perkurzora koji vrše međudjelovanje s različitim izvorima energije i omogućuju taloge debljine od 50 µm do 10 nm.

Zahvaljujući iskustvu stečenom u ovom sektoru, a u svezi cijelog opusa procesa oblaganja, SOL nudi proizvode, usluge i tehnologije koje pokrivaju različite potrebe kupaca, uključujući plinovite perkurzore, pogone za distribuciju, materijale i potrošni materijal, tehnološko savjetovanje i optimizaciju procesa.

SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas