Metalna Proizvodnja

On-line nadzor parametara zavarivanja - Enermix.net

Zahvaljujući znanju i iskustvu koje je SOL stekao u ovom sektoru, razvijen je sustav za on-line nadzor parametara zavarivanja koji može bilježiti podatke, stvoriti izvještaje te mjeriti jesu li procesni parametri u skladu s onima koje je definirao WPS za automatsko, stalno ili povremeno MMA i GMAW zavarivanje.

Nezavisni senzori i periodična kalibracija jamče usklađenost s najvišim standardima u sektoru (ISO 3438 – 2). U uređaj je uključeno nekoliko funkcija, na primjer, usporedba sa standardnim procedurama zavarivanja te planiranje periodičnog održavanja materijala za zavarivanje.

SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas