Doprinosi svih osobina koje pojedini plin može ponuditi se kombiniraju kako bi se postigao namjenski proizvod visokih performansi. To je filozofija koja stoji iza istraživanja i razvoja koje SOL posvećuje stvaranju svojih plinskih smjesa, stvarajući smjese koje su točne prema redu ppb-a. SOL vijek poklanja pažnju potrebama svojih kupaca, stalno provodeći terenska ispitivanja kako bi ponudio široku paletu plinskih smjesa za sve potrebe i primjene.
SOL za industriju
Želite li saznati više?
Kontaktirajte nas